Verplichte informatie vereist door de wet van 5/6/2005 artikel 116/1 §1


“Een derde die een betaalnummer uit het Belgische E.164 nummerplan gebruikt verstrekt met het oog op openbaarmaking de volgende gegevens aan het in het volgende lid bedoelde register, waarna de nummerhoudende operator het mogelijk maakt dit betaalnummer in gebruik te nemen :

 

  • 1° de naam, het adres en indien van toepassing het KBO-nummer van de Dienstenaanbieder : Visadesk, Kattendijkdok Oostkaai 5, te 2000 Antwerpen
  • 2° het EU MOSS of Belgisch btw-nummer van de partij die verantwoordelijk is voor de afdracht van de btw over de geïnde gelden : BE0440448591
  • 3° de omschrijving van de dienst:  De primaire door Visadesk.be verleende diensten zijn erop gericht om klanten te helpen bij het verkrijgen van reisvisa en andere reisdocumenten. Wij omschrijven documenten en formulieren die de klant over het algemeen moet voorleggen om deze doelstellingen te bereiken en dan dienen wij deze naar behoren door de klant ingevulde documenten en formulieren in bij de autoriteiten of bevoegde instanties.
  • 4° de URL's gebruikt door de dienst: https://www.visadesk.be/0900.php
  • 5° de totale prijs van de dienst:   0,50 euro per minuut
  • 6° het contactadres, e-mail en nationaal telefoonnummer waarvan de gesprekskosten per minuut niet hoger zijn dan deze voor een oproep naar een geografisch nummer, voor  klachtenbehandeling; Visadesk, Kattendijkdok Oostkaai 5 te 2000 Antwerpen, info@visadesk.be, 03/213 88 08
  • 7° indien van toepassing, het nummer van de vergunning volgens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en haar uitvoeringsbesluiten: niet van toepassing
  • 8° de startdatum en einddatum van de dienst: 09/05/2019 en 31/12/2099
  • 9° de hierboven vermelde gegevens die de voorbije 6 maanden van toepassing waren, indien ze verschillen van de actuele gegevens: niet van toepassing